Doe mee aan onze acties op 14 december !

Koopkracht. Werkbaar werk en respect voor zware beroepen. Werkbare eindeloopbanen. Aangesproken? Doe mee aan onze acties op 14 december !

Koopkracht. Werkbaar werk en respect voor zware beroepen. Werkbare eindeloopbanen. Aangesproken? Doe mee aan onze acties op 14 december !

Handen af van onze landingsbanen ! 

De regering verhoogt de instapleeftijd voor landingsbanen van 55 naar 60 jaar vanaf 1 januari 2019, ook voor zware beroepen. Een landingsbaan is voor veel mensen nog de enige manier am aan de slag te kunnen blijven tot 67 jaar op een leefbare manier. Werknemers hebben recht op een werkbare eindeloopbaan met een uitkering vanaf 55 jaar. 

Het halftijds en vier vijfde tijdskrediet maken dat oudere collega's minder ziek vallen. Ze kunnen hun kennis en ervaring doorgeven aan de jongeren zonder volledig uitgeblust te geraken. Landingsbanen bevorderen de tewerkstelling en de mogelijkheden am door te groeien voor jongeren. ledereen is erbij gebaat. 

Koopkracht 

Facturen lopen alsmaar op, te beginnen met elektriciteit, brandstof, maar ook water. Onze koopkracht staat onder druk, vooral sinds de indexsprong van 2015 en de weigering van werkgevers en regering am te onderhandelen over reële loonsverhogingen. 

Voldoende koopkracht voor iedereen is het minste wat wij mogen eisen van de werkgevers. 

Respect voor zware beroepen ! 

Er is sprake van een verlaging van het pensioenbedrag voor wie vroeger stopt in het SWT voor zware beroepen. Naast een inperking van de mogelijkheden en een verstrenging van de voorwaarden, wordt ook een stijgend kostenplaatje gepresenteerd. Onaanvaardbaar! 

De Algemene Centrale - ABVV en het ACV bouw - industrie & energie verzetten zich tegen de brutale aanvallen op de werknemers en roepen de regering op om meer respect te tonen. 

ln de komende dagen zullen er sectorale acties in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd worden. We zullen blijven mobiliseren voor werkbaar werk, houdbare eindeloopbaanregelingen en degelijke pensioenen, maar ook voor een interprofessioneel akkoord dat meer koopkracht biedt. 

Download het pamflet

Onze facebook-evenement