Genoeg is genoeg!

De regering blokkeert onze lonen, schaft de eindeloopbaansystemen af en verhoogt de pensioenleeftijd, dit moet stoppen. De vakbonden uit de bouwsector hebben daarom nogmaals onze eisen op tafel gelegd.

Op het paritair comité van de bouwsector, het maandelijks overleg tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een verklaring afgelegd tegenover de werkgeversfederaties in de aanloop naar onze actiedag op vrijdag 14 december.

De regering blokkeert onze lonen, schaft de eindeloopbaansystemen af en verhoogt de pensioenleeftijd, dit moet stoppen. We hebben daarom nogmaals onze eisen op tafel gelegd, we willen:

  • na jaren van loonmatiging terug een herstel van onze koopkracht door een loonsverhoging in 2019,
  • een werkbare loopbaan met speciale aandacht voor werknemers in een zwaar beroep,
  • landingsbanen vanaf 55 jaar en een herstel van de stelsels brugpensioen/SWT,
  • de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar met een leefbaar pensioen.