Vakbonden in de bres voor werkbaar werk in de chemie

Werkgevers in de chemie willen de huidige regeling voor werkbaar werk weg, nochtans hebben studies aangetoond dat dit een grote bezorgdheid is bij werknemers in de sector.

Werkbaar werk is een grote bezorgdheid binnen de chemische sector, want veel werknemers denken hun job niet lang te kunnen volhouden. Campagnes hebben deze pijnlijke waarheid reeds aangetoond. Nu stelt werkgeversorganisatie Essenscia de financiering van de steun aan ondernemingen die daar iets aan willen doen – het zogenaamde Demografiefonds –  in vraag. 

De chemie kent zeker en vast belastend werk. Als één op vijf geregeld ’s nachts werkt, en één op twee denkt het arbeidsritme niet tot zijn pensioen te kunnen aanhouden, dan mag het geen wonder heten dat ook demotivatie, burn-out en stress de kop opsteken in de sector.

Om het werk ook werkelijk werkbaar te houden voor deze essentiële industrie, is op initiatief van de vakbonden in 2016 het eerste Belgische Demografiefonds opgericht. Ondersteuning geven aan ondernemingen die zich inzetten voor werkbaar werk, is de doelstelling.

Van de ongeveer 90.000 werknemers in de sector, werken er reeds 48.000 in bedrijven die dankzij het Demografiefonds plannen hebben om hun werkomstandigheden te verbeteren. Veelal met specifieke aandacht voor oudere werknemers en zij die lijden onder de gevolgen van belasting op het werk.

Fonds in gevaar

De toekomst van het Demografiefonds wordt echter bedreigd door Essenscia, die de werkgevers in de chemische sector vertegenwoordigt. Zij stelt de financiering van het fonds in vraag, er zou immers minder worden uitgegeven dan wat werkgevers eraan bijdragen. Wat zijn de patronale voorstellen?

  • De financiering van het Fonds door drie delen (van 0,15 naar 0,05%).
  • De vooruitzichten voor het Fonds beperken tot 2022.
  • De beperking van de syndicale controle over de werking van het Fonds.
  • Geen voorkeur geven aan de beperking van de arbeidstijd
  • Enzovoort.

Nu ook de regering verwoed probeert om werknemers langer te doen werken, zijn deze voorstellen vanwege de werkgevers onaanvaardbaar voor de vakbonden.

Langere loopbanen, stress, demotivering,... de dagelijkse werkomstandigheden van de werknemers verbeteren, blijft voor de vakbonden een belangrijke bekommernis. Laten we ondernemingen die investeren in hun personeel, blijven ondersteunen. Laten we het Demografiefonds dus versterken.

Download het pamflet “Werknemers verdienen werkbaar werk”

Alle informatie over demografiefonds