Sectorale gids voor bedienden en kaderleden in de scheikunde

Aan bedienden en kaderleden biedt ABVV Chemie een handig sectorale gids aan, een verzameling van sectorale cao’ s die van toepassing zijn op de bedienden en kaderleden in de scheikunde.  

Ons doel is om uw opzoekwerk te vergemakkelijken. Wat zijn de sectorale regels op vlak van arbeidstijd? Wat zijn de SWT-systemen (brugpensioen)? Wat zijn de sectorale verloningen voor bedienden in de scheikunde? 

Aan de hand van deze gids vind je antwoorden op je vragen omdat ze de belangrijkste rechtsgrondslagen bevatten voor de bedienden en de kaderleden in de scheikunde. 

Enkele aandachtspunten voor een goed gebruik :

Het juridisch kader evolueert voortdurend. Dit is de reden waarom we deze gids regelmatig zullen bijwerken. Contoleer langs uw kant de publicatiedatum van deze gids.

In heel wat ondernemingen hebben afgevaardigden en secretarissen bedrijfscao’ s afgesloten die dit sectorale kader verbeteren. Aarzel niet om hier bijkomende info over te vragen.

Een andere sectorale gids staat ook ter beschikking om antwoord te geven over de arbeidsomstandigheden van de categorie “arbeiders”.

Om deze gids te consulteren bezoek www.accg.be, www.abvvscheikunde.be of neem contact op met je regionale afdeling.