Verlenging van het SWT vanaf 59 jaar na 35 jaar dienst

De vakbonden hebben een verlenging bekomen van het Stelsel van Werkloosheid met (bedrijfs)Toeslag (SWT) vanaf 59 jaar na 35 jaar carrière in een zwaar beroep. Dit systeem (het oude brugpensioen) wordt verlengd tot 30 juni 2019.

Deze mogelijkheid geldt voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een zwaar beroep:

  • Minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, tijdens de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;

of

  • Minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, tijdens de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst.