Trixxo neemt huishoudhulp bij de neus om mooie korting op te strijken

Op het eerste gezicht zit je op rozen bij Trixxo. De 6500 werknemers van het dienstenchequebedrijf kregen te horen dat ze kunnen intekenen op een collectieve arbeidsduurvermindering (CADV). Dat oogt heel mooi, ware het niet dat de onderneming zo het bestaande systeem wil omzeilen om een aanzienlijke korting op de RSZ-bijdragen te kunnen binnenhalen. Deze CADV dreigt zo de positie van de meest kwetsbare huishoudhulpen verder te ondermijnen. De Algemene Centrale – ABVV slaat alarm. Issam Benali, federaal secretaris bevoegd voor de sector, doorprikt de list.

Collectieve arbeidsduurvermindering, het klinkt heel aantrekkelijk, maar dat is het blijkbaar niet?

Inderdaad. Dat de werkgever plots voor collectieve arbeidsduurvermindering pleit, was verdacht. Arbeidsduurvermindering betekent voor hetzelfde loon wat minder gaan werken, maar wat doet Trixxo hier? Het wil een aantrekkelijke werkgever zijn zonder de lonen te moeten verhogen door op papier arbeidsduurvermindering voor te stellen. Deeltijdse werknemers wordt gevraagd om in de nieuwe entiteit Trixxo 1 te stappen, waar op termijn 3 5   in plaats van 38 uur gewerkt zou worden, maar in de realiteit zullen zij niet alleen niet per se minder werken, ze zullen er ook niet noodzakelijk meer aan verdienen. Geen perequatie van de lonen, met andere woorden, maar ondertussen betaalt de werkgever minder RSZ-bijdrage. Zo’n 400 euro per werknemer per trimester. Vermenigvuldigd met de 5000 betrokken werknemers kom je over 9 jaar aan zo’n 72 miljoen! 

Stel dat je als deeltijdse werknemer toch intekent op het voorstel van Trixxo, wat zijn dan de mogelijks nadelige gevolgen op de lange termijn?

Trixxo zegt wel dat werknemers die intekenen meer zouden verdienen met hun maaltijdcheques, bijvoorbeeld, maar uit onze berekeningen komt naar voren dat waar werknemers in het oude systeem een maaltijdcheque per dag kregen, zij nu minder  cheques aan een weliswaar hogere  waarde en voor een specifiek aantal uren zouden krijgen. Er is ook het strengere

rbeidsreglement waarin vakbonden geen inspraak in hebben gehad. En Trixxo 1 kent geen vakbondsafvaardiging, dus ben je als werknemers aanvankelijk minder beschermd. Ten slotte heeft het ook invloed op de inkomensgarantie-uitkering, het tijdskrediet en de eindeloopbaanregeling, met mogelijks lagere uitkeringen tot gevolg.

ABVV Dienstencheques voert nu een sensibiliseringscampagne onder werknemers van Trixxo, onder meer op Facebook. Hoe is die campagne ontstaan?

Trixxo voert de ingreep op als een goednieuwsshow, terwijl wij juist iedereen willen waarschuwen voor mogelijke valkuilen. Via Facebook bereiken we momenteel bijna 15.000 mensen in Vlaanderen, onder wie overwegend werknemers uit de sector. Zo hebben we toch tal van werknemers van Trixxo weten te bereiken, en hen kunnen informeren over de gevolgen als ze zouden tekenen. Op die manier versterken we het werk van onze afgevaardigden en van de lokale afdelingen die de werknemers bijstaan. Dat men in een gesubsidieerde sector een aanzienlijke korting op de RSZ in de wacht wil slepen, is haast ongezien, en dus hebben we ook de sociale inspectie op de hoogte gebracht van onze bezwaren, net zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.