Stem op ideeën, niet enkel mensen

Samen met burgers en middenveld wil Hart boven Hard, een collectief dat met de steun van het ABVV tegen de harde politiek van Michel & Co werd opgericht, de brede bevolking bevragen over 23 alternatieven voor het huidige beleid. Samen met het Franstalige platform Tam Tam voert Hart boven Hard een nationale campagne rond Artikel 23 van onze grondwet dat stelt “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden”.

Helaas stellen we vast dat dit grondwetsartikel op tal van vlakken dode letter blijft. Daarom hebben zij een stemformulier opgesteld met 23 ideeën voor de toekomst! De breedst gedragen voorstellen zullen de speerpunten worden tijdens de mars voor
de grondrechten op 12 mei. Op die dag willen ze met talloze organisaties en tienduizenden burgers samen op straat komen voor een menswaardig beleid.

Ik neem deel aan de enquête van Hart boven Hard