Als onze delegees naar het Europees parlement trekken

Op 26 mei zijn er regionale, federale én Europese verkiezingen De uitdagingen zijn groot, want de resultaten zullen gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van ieder van ons. Een dertigtal delegees van de Algemene Centrale –Charleroi waren zich daar uitermate van bewust.  Om meer zicht te krijgen op de werking van het Europees parlement, organiseerde hun secretaris Viviane Lecocq een leerrijk bezoek. Leerrijk voor onze delegees, maar ook voor PS parlementsleden Marie Arena en Hugues Bayet, die bereid waren om de bezoekers te verwelkomen, te luisteren naar hun klachten en vooral hun vragen te beantwoorden. 

De delegatie vertegenwoordigde verschillende sectoren: de dienstencheques, de schoonmaak, de bewaking en de maatwerkbedrijven. De delegees wilden het debat vooral op hun niveau voeren, weg van de theorie en gebaseerd op de dagelijkse realiteit. 

Onder meer het evenwicht tussen werk en privéleven kwam aan bod. Een probleem dat Julie, werkzaam in de dienstencheques van dichtbij kent. In haar sector zijn er zeer veel éénoudergezinnen. 

Michel, actief in een maatwerkbedrijf, wilde de parlementairen bewustmaken van de gevolgen van een Europese directieve. Die zal werknemers met een zwaardere handicap benadelen. 

Anna Maria, moeder van drie kinderen, haalde een thema aan dat onze leden erg aangaat: de verhoging van het minimumloon. Ze deelde haar verhaal, dat van een alleenstaande mama met een loon van 1340 euro per maand. 

Amandine en Ghislaine legden de nadruk op de gevaren van de schoonmaakproducten die zij dagelijks gebruiken, net als hun collega’s in de dienstencheques. Ze legden uit hoe ze dagelijks geconfronteerd worden met producten die zogenaamd ‘niet schadelijk’ zijn, omdat ze bedoeld zijn voor sporadisch gebruik. 

Nog maar eens waren onze delegees onze beste ambassadeurs.  Met grote oprechtheid legden ze de problemen van werknemers uit verschillende sectoren bloot. Een boodschap die met veel respect en begrip werd gehoord door Marie Arena en Hugues Bayet.