Een welvarende sector als de scheikunde heeft een schandalig laag minimumloon

Een minimumloon van € 11,53 per uur of € 1833,91 per maand in een welvarende sector als de scheikunde is een schande. Onder het motto ‘Fight For €14’ vragen we om de koopkracht van de werknemers wezenlijk te verbeteren door het minimumloon op te trekken naar 14 euro bruto per uur of 2.300 euro bruto per maand. Want iedereen moet menswaardig kunnen leven.

Werknemers in een welvarende sector als de scheikunde zijn heel flexibel, werken in nacht- en ploegenarbeid, maar krijgen dikwijls maar een minimumuurloon van € 11,53/uur of € 1833,91/maand. Dit bedrag is onvoldoende om te voorzien in je levensonderhoud (woonst, energie, vervoer, medische kosten, voeding, ontspanning, …).

In het ontwerp van interprofessioneel akkoord werd er een verhoging voorzien van het minimumloon van 1,1%, wat veel te weinig is, terwijl er enorme bedragen aan loonsubsidies naar de bedrijven vloeien zonder dat dit extra jobs oplevert. Als ABVV konden we hier dan ook niet mee akkoord gaan. In de IPA-werkgroep rond het minimumloon zullen we dan ook aangeven dat we het geld van de loonsubsidies voor de bedrijven beter gebruiken om het minimumloon te verhogen.

Surf naar www.fightfor14.be en teken er de petitie.

Download het pamflet