De Europese vakbonden in Brussel voor een beter en eerlijker Europa voor de werknemers

Op 26 april manifesteerde de Algemene Centrale - ABVV samen met duizenden andere Europese werknemers uit een tiental andere Europese landen.

Met nog een maand te gaan voor de Europese verkiezingen van 26 mei, wilde de AC zich aansluiten bij al diegenen die ons eraan herinneren dat sociale rechtvaardigheid de enige oplossing is tegen de electorale groei van extreemrechts.

Deze sociale rechtvaardigheid vereist op Europees niveau een aantal fundamentele maatregelen die de manifestanten duidelijk naar voor brachten, onder andere:

  • vrij verkeer op basis van het solidariteitsbeginsel en niet op basis van uitbuiting
  • fiscale en sociale harmonisatie naar boven toe 
  • het garanderen van echte en volledige democratie op de werkplek

De uitvoering van deze maatregelen zal  een draai van 360° vergen ten opzichte  van het neoliberale en bezuinigingsbeleid waar de EU momenteel voor staat.

De AC zal  de gekozen kandidaten hieraan herinneren, na de verkiezingen van 26 mei.