Stakingsaanzegging van onbepaalde duur bij Air Liquide België

De stakingsaanzegging is gemotiveerd door de intentie van het bedrijf om de financiële afdeling te delokaliseren, de productieteams in de Antwerpse vestiging in te krimpen, en door de onzekerheid die over meerdere arbeidsposten hangt.

De werknemers maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de werkgelegenheid in België. Zij aanvaarden niet dat de directie haar herstructureringen, reorganisaties en delokalisaties op gefragmenteerde wijze voortzet in alle Belgische vestigingen van de groep. De wijzigingen aan de organisatie zijn niet realistisch en asociaal. Ze creëren ook een slecht sociaal klimaat.

We eisen als ABVV Scheikunde in gemeenschappelijk vakbondsfront duidelijke informatie over de huidige en toekomstige wijzigingen die de algemene directie van Air Liquide van plan is te ondernemen. We eisen garanties op vlak van werkgelegenheid en werkzekerheid voor de huidige werknemers.