Rechtvaardigheid voor schoonmakers en bewakers

15 juni – International Justice Day, omdat ook werknemers en werkneemsters uit de sectoren ‘schoonmaak’ en ‘bewaking’ meer respect verdienen voor hun beroep!

En terecht ook! Het werk van deze werknemers en werkneemsters is geen evidentie: vaak worden ze slecht betaald, krijgen ze weinig tot geen respect en werken ze in de schaduw. Er is met andere woorden een gebrek aan waardering, waardoor deze werknemers zich dikwijls onzichtbaar voelen.

Die waardering drukt zich jammer genoeg ook niet uit in goede arbeidsvoorwaarden. Werknemers uit deze sectoren moeten zich tevreden stellen met lage lonen, werkonzekerheid, werkdruk en zeer onregelmatige werkuren.

GENOEG. Schoonmakers en bewakers verdienen meer respect en waardering. Hun werk is niet vanzelfsprekend en zeker geen pretje. Daarom blijven we dag in dag uit strijden voor een opwaardering van hun beroep: waardig werk en betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers en werkneemsters in de schoonmaak en veiligheid!