Collega's met hetzelfde werk maar toch een ander loon!?

Je collega heeft hetzelfde uurloon en werkt evenveel, maar toch houdt hij er meer van over.

Ja, dat kan!


Als je je nettoloon krijgt, moet je werkgever daar afhoudingen doen voor de sociale zekerheid en voor de belastingen.

De afhouding voor de belastingen heet de "bedrijfsvoorheffing". Dit bedrag kan je beschouwen als een voorschot op je belastingsbrief en hangt sterk af van je gezinssituatie en de gezinstoestand. Het aantal kinderen, of je samenwoont met een partner die een inkomen heeft en de gezondheidstoestand van je inwonende familie kan allemaal een rol spelen.

Ben je alleenstaand mét kinderen?

Dan betaal je normaal gezien minder bedrijfsvoorheffing.

Heb je een valide partner en staan de kinderen bij hem/haar ten laste?
Dan heb je geen recht op verminderingen voor de gezinstoestand.

Per ongeluk vergeten dat je kind alleen gaan wonen is? Je partner laat je alleen staan met de kinderen? Dan kan dit een groot verschil maken op je belastingsbrief. Daarom is het van belang om elke verandering van de gezinstoestand door te geven aan je werkgever. Ook als je daardoor meer belastingen moet betalen, want anders volgt een grotere rekening bij je belastingsaangifte en dat wil je vermijden!


Treuzelt je werkgever met het verbeteren van je gezinstoestand? Neem dan contact op met de vakbond. Dan komen wij voor jou tussen, zodat alles correct aangegeven wordt.