De problemen zijn bekend, alsook de oplossingen. Hoe zit het met de wil van de werkgevers?

ABVV Dienstencheques kreeg het gepubliceerde artikel over de problematiek van het absenteïsme in de bedrijven van de dienstencheques onder ogen. Belastend werk is en blijft de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim in de sector. Ziekteverzuim als problematisch labelen, stigmatiseert de werknemers zonder het probleem bij de wortel aan te pakken. Inderdaad, werknemers in de dienstencheques krijgen het dagelijks hard te verduren: meer werken in minder tijd en daarbij omgaan met de druk die werkgevers en gebruikers op hen leggen. We vergeten ook dat ze voortdurend met gevaarlijke en schadelijke producten werken. En dit allemaal voor een laag loon.

Dankzij de studie die Idea in mei 2018 op verzoek van het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques uitgevoerde, was het mogelijk om wat de arbeiders vertelden te objectiveren. De bevindingen met betrekking tot het ziekteverzuim en de slechte gezondheid van de werknemers in de dienstencheques zijn dan ook bij iedereen bekend (raadpleeg de studie). Niemand kan het dus nog negeren. 
Volgens deze onafhankelijke studie:

  • Heeft bijna 7/10 van de huishoudhulpen wekelijks te maken met rugpijn, gewrichtspijn, spierpijnen of nek- en schouderklachten. ¼ leidt dagelijks aan minstens één van deze kwalen.
  • Heeft ¼ last van huidirritatie (door de schoonmaakproducten).
  • Ervaart bijna ¼ problemen met de luchtwegen.

Overweeg de oplossingen

Wij vragen aan de werkgevers om de oplossingen, voorgesteld door deze studie, in overweging te nemen:

  • Begeleiding en omkadering van de huishoudhulpen en klanten verbeteren, bv. met een huisbezoek voor de eerste prestatie van de huishoudhulp.
  • Jaarlijks medisch onderzoek.
  • Vorming versterken.
  • Veilige producten en ergonomisch materiaal voorzien.

Het Werkbaarheidsfonds moet versterkt worden, opdat het welzijn van de huishoudhulpen voortdurend verbeterd kan worden.

Geen woorden maar daden

In de pers belichtte Federgon, de werkgeversfederatie van de dienstencheques, alle moeilijkheden die de sector ondervindt bij het “aantrekken van kandidaten” en het “vinden van jonge profielen om dit werk te doen”. ABVV Dienstencheques stelt dat de weinig aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en magere beloningsvoorwaarden in de sector deze situatie verklaren.

Omdat gezondheid van onschatbare waarde is, hebben werknemers in deze sector behoefte aan daden en niet alleen aan woorden. Werkgevers maken enerzijds opmerkingen in de pers, maar belemmeren anderzijds de sectoronderhandelingen. ABVV Dienstencheques nodigt de werkgevers daarom uit om hun woorden om te zetten in daden en de sectoronderhandelingen echt aan te vatten om zo de arbeidsomstandigheden en de koopkracht van de huishoudhulpen te verbeteren.