Stop de uitvoering van het 70-puntenplan!

Zal de Vlaamse regering de ideologie van het Vlaams Belang via de achterdeur binnen laten? Dat vreest onder meer de burgerbeweging Hart Boven Hard. Een petitie maant de Vlaamse partijen aan om zich niet in te laten met de soms openlijk racistische standpunten van het zogenaamd 70-puntenprogramma.

Hoewel het Vlaams Belang niet aan de tafel van de regeringsonderhandelingen aanschuift, omdat de klassieke Vlaamse partijen al jaren niet wensen te regeren met de extreemrechtse partij, lijken tal van standpunten van deze partij er toch voor bespreking vatbaar. Daarmee lijkt het Vlaams Belang ondanks het zogenaamd cordon sanitair toch een deel van haar programma te verwezenlijken.

In de Startnota voor de nieuwe Vlaamse regering, en in de gelekte Nota Integratie van formateur Jan Jambon aan de onderhandelaars, staan voorstellen die rechtstreeks uit het oude racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok lijken te komen, zo stelt Hart Boven Hard. Dat plan was 27 jaar geleden voor alle overige partijen de reden om te verhinderen dat haar voorstellen ooit werkelijkheid zouden worden.

De democratische verworvenheden binnen de rechtstaat en de internationale mensenrechten mogen niet in het gedrang komen. Wij, ondertekenaars, roepen de onderhandelende partijen dan ook op: laat die plannen vallen!

Teken de petitie hier.