Arbeiders van het PC 100 zeggen: STOP de discriminatie

Werknemers uit het aanvullend paritair comité voor de arbeiders voeren aanstaande dinsdag 8 oktober actie voor het VBO!

Wat is het "aanvullend paritair comité voor de arbeiders"?

Deze sector omvat alle ondernemingen die arbeiders in dienst hebben waarvan de hoofdactiviteit niet kan worden ingedeeld in een van de andere 100 bestaande paritaire comités (bv. distributie, metallurgie, hotels en restaurants, enz.). Vandaar de naam ‘aanvullend paritair comité’, die het nummer 100 draagt. Deze sector telt meer dan 18.000 werknemers in 6000 bedrijven, voor het merendeel kleine en middelgrote ondernemingen.

Waarom voelen de werknemers zich gediscrimineerd?

De werknemers van deze bedrijven behoren tot de minstbedeelden van alle Belgische werknemers, wat de arbeidsomstandigheden betreft. Zij vragen om recht te hebben op de voordelen die in de overgrote meerderheid van de sectoren vanzelfsprekend zijn, maar waar zij geen recht op hebben:

  • Geen garantie voor indexering van de reële lonen.
  • Zeer lage minimumlonen.
  • Geen shiftpremies (voor de ochtend- en namiddagploeg). 
  • Geen weekendpremies of andere.
  • Geen echte eindejaarspremie aan het einde van het jaar.
  • Geen vergoeding van vervoerskosten voor gebruik van privévervoer.
  • Geen syndicale premie. 

De eisen van de werkgevers zijn nochtans dezelfde als overal elders: flexibiliteit, meer productiviteit, polyvalentie, rentabiliteit, enz. Een dergelijk verschil in behandeling is niet te rechtvaardigen.

Waarom voeren wij aanstaande dinsdag 8 oktober om 10 uur actie voor het VBO?

Zoals in veel andere sectoren komen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers om de twee jaar in het paritair comité bijeen om te onderhandelen over een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Deze onderhandelingen zijn enkele weken geleden begonnen in het paritair comité 100, maar ze zitten nu in een impasse. Waarom? 

Omdat de werkgevers, vertegenwoordigd door VBO, UNIZO en UCM, eenvoudigweg weigeren om deze werknemers dezelfde garanties te geven als de werknemers die in andere sectoren werken.