Farmaceutische industrie in België - onderzoek naar competitiviteit

Het federaal planbureau heeft de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische industrie onderzocht. In de studie wordt België vergeleken met de drie buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook Denemarken, Slovenië, Ierland en Zwitserland worden vergeleken omdat hun farmaceutische industrie minstens even goed presteert als de Belgische industrie op het gebied van belang van de activiteit in de economie, haar bijdrage tot de groei en tot de ontwikkeling van innovatieve activiteiten.

Uit deze Europese vergelijking blijkt dat het concurrentievermogen van de Belgische farmaceutische industrie is verbeterd tussen 2000 en 2017.

Vaststellingen:

 • Het productieproces is in toenemende mate gebaseerd op immaterieel kapitaal (O&O) en geschoold personeel dat deelneemt aan de ontwikkeling van hoogtechnologische activiteiten.
 • Over de periode 2000-2017, maar vooral over de periode 2012-2017, is de gemiddelde jaarlijkse groei van de arbeidskosten per eenheid product gedaald in de Belgische farmaceutische industrie. Die evolutie is vooral het gevolg van de goede prestaties van de arbeidsproductiviteit per uur in die bedrijfstak.
 • Het aandeel innoverende ondernemingen op het gebied van producten, processen en organisatie binnen de farmaceutische industrie is fors gestegen tussen 2012 en 2016.
 • Het concurrentievermogen van de bedrijfstak wordt gunstig beïnvloed door verschillende factoren:
  • De mobilisering van middelen voor innovatie is bijzonder dynamisch zowel in termen van arbeidsaanbod (1/4de personeel tewerkgesteld in O&O activiteiten) als in kapitaal (grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling).
  • Ondanks een fiscale druk en sociale bijdragen die relatief hoog blijven bij een internationale vergelijking, geniet deze tak sterke overheidssteun, in het bijzonder door fiscale steunmaatregelen voor O&O-activiteiten. Die fiscale steunmaatregelen zijn snel gestegen sinds 2005 en vertegenwoordigen in 2015 meer dan 43% van de totale O&O-uitgaven van de bedrijfstak die ook bijzonder lage effectieve vennootschapsbelastingen geniet.

Conclusies

 • De (hoge) arbeidskosten in België blijken geen invloed te hebben op het concurrentievermogen.
 • De arbeidsproductiviteit is enorm gestegen.
 • Er worden enorme overheidssubsidies toegekend voor O&O activiteiten.
 • Er is een zeer lage effectieve vennootschapsbelasting.