Loopbaansparen - Wat is dat?

Loopbaansparen biedt aan werknemers de mogelijkheid om bepaalde tijdselementen op te sparen met de bedoeling die later tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst als verlof op te nemen.  

Concreet zouden er overuren, anciënniteitsdagen en ook ADV-dagen (dit enkel bij een arbeidsduur die lager is dan 38u per week) kunnen opgespaard worden. De werknemer zou op die manier de gelegenheid krijgen om zelf een stukje van zijn loopbaan te sturen.

Sinds kort kan loopbaansparen ook ingevoerd worden in bedrijven uit de sectoren scheikunde, petroleum en confectie. Om het systeem in te voeren in het bedrijf moet de werkgever een ondernemingscao afsluiten. Als werknemers is het belangrijk om te weten dat je op geen enkele manier verplicht kan worden om deel te nemen aan een stelsel van loopbaansparen.

Als ABVV Scheikunde en ABVV Petroleum zijn we koele minnaars van het systeem. Een dergelijke maatregel zet de deur open voor werkgevers om nog meer flexibiliteit op te leggen aan hun werknemers. Bepaalde verlofdagen en overuren moeten in zo’n systeem namelijk niet meer opgenomen worden binnen een bepaalde termijn maar kunnen bijvoorbeeld aan het einde van de arbeidsovereenkomst toegekend worden. Het gevolg kan zijn dat je als werknemer juist minder je loopbaan zelf kan aansturen. De doelstelling van het systeem kan met andere woorden het omgekeerde resultaat geven van wat oorspronkelijk de bedoeling was.

Voor al jouw vragen kan je steeds terecht bij jouw delegee of plaatselijk ABVV-kantoor.