Sociale verkiezingen 2020: stel je kandidaat!

In mei 2020 vinden er opnieuw sociale verkiezingen plaats. De voorbije jaren deden onze delegees hun uiterste best om de werknemers in de verschillende sectoren te ondersteunen. Of het nu ging om veiligheid, gezondheid, lonen, tijdskrediet, pensioenen: ze gingen ervoor. Maar voor de volgende verkiezingen hebben we opnieuw gemotiveerde kandidaten nodig. Iets voor jou? Contacteer je delegees of afdeling en neem zeker ook een kijkje op onze website www.accg.be/sv2020

We vroegen aan de delegees van Kingspan (Chemie, Antwerpen) hoe zij hun taak als delegee zien. 

Peter: We hebben een sterk dienstbetoon en een heel divers team zodat iedereen een aanspreekpunt heeft. We hebben werknemers van verschillende generaties, origines en de laatste jaren ook meer vrouwen. Daarom is het belangrijk dat ook in onze delegatie man/vrouw, jong/minder jong en mensen van andere origine vertegenwoordigd zijn, want zij hebben dan meer voeling met specifieke vragen of problemen. 

Wouter: Luisteren is essentieel! Mensen hebben enorm veel vragen over tijdskrediet, pensioen,…

Sophie: Bij mij komen ze meer met vrouwelijke kwesties: vragen rond zwangerschap, kinderen,...

Fatullah: Mensen voelen dat we echt naar hen luisteren en hen altijd gaan helpen. Ze voelen zich gesteund door de vakbond en dat is belangrijk.