Staking van de bewakingsagenten voor de NAVO

Zo'n 350-tal werknemers uit de bewakingssector hebben verzamelen geblazen voor de zetel van de NAVO in Brussel deze morgen. Ze hebben zo hun vraag om betere arbeidsvoorwaarden en een verhoging van de koopkracht kracht bijgezet. Aangezien de werkgevers tot op heden geen wilwillendheid aan de dag leggen tijdens de sectorale onderhandelingen.

Sinds juni zijn de sociale gesprekspartners in onderhandeling over een sectorale cao die een verhoging van de koopkracht en een verbetering van de kwaliteit van het werk beoogt voor de wel 18.000 werknemers in de bewakingssector. Midden oktober heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront moeten vaststellen dat de werkgevers niet bereid zijn om tot een resultaat te komen dat de naam waardig is.

De vakbonden zijn vooral kritisch voor de weigering van de werkgevers om de loonmarge ten volle te benutten en voor de onwil om een correcte vergoeding te voorzien voor de flexibiliteit die bewakingsagenten aan de dag leggen.

En dat terwijl werkgevers wel veel geld willen spenderen aan een prestigeproject om het imago van de bewakingsagenten op te smukken. Indien de moeite die gestoken wordt om het imago te verbeteren niet ondersteund wordt met de intentie om ook de lonen van de betrokken werknemers op te krikken, dan is dit slechts zand in de ogen van het personeel strooien.

Blijf ook op de hoogte van het actualiteit van de onderhandelingen door ABVV Bewaking te volgen op Facebook: @ABVVBewaking.