€58, daarvoor strijdt het ABVV

Begin 2019: een ontwerpakkoord dat een verhoging van het gewaarborgd minimumloon met € 17 per maand voorziet, wordt door de Algemene Centrale – ABVV afgeschoten. Het ABVV weigert te tekenen. Voor Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale – ABVV, zijn er geen andere opties: “De andere vakbonden en de werkgevers vinden dit voldoende. Wij niet. Na jaren van blokkering van het minimumloon is €17 niets. Peanuts. Een belediging”. 

Ondanks grote scepsis stappen we toch mee in een werkgroep om een grotere verhoging te onderhandelen. We tekenen de € 17 alsnog niet. Omdat we weten dat er anders van verdere verhoging niets meer in huis zal komen. 

Na maanden onderhandelen, ligt er een voorstel op tafel. Verhogen met € 58. Een aanvaardbare verhoging.  

Blijft nog te aanvaarden dat de meerkost voor de werkgevers volledig wordt gecompenseerd, ten koste van de sociale zekerheid. Voor Eric Neuprez, algemeen secretaris van de Algemene Centrale – ABVV, is het een bittere pil om te slikken. “De financiering van de sociale zekerheid staat zo al onder druk. Het voorstel wordt verteerbaar met een expliciete afspraak om het gat toe te rijden met alternatieve financiering. Met lange tanden, maar een akkoord is belangrijk”.  

Maar veel blijkt niet genoeg. Werkgevers koppelen de verhoging van € 58 nu aan een nieuw dossier. Artikel 39ter.

De regering Michel legde een maatregel op tafel om een deel van de opzeg van werknemers om te zetten in een “inzetbaarheidsbudget”. Lees: je opzeg is gepland, een deel van het eerlijk verdiende loon wordt gebruikt om je bij te scholen, om flexibeler te worden en om sneller een job te vinden. 
Kortom: je bent sneller werkloos. Voor iemand met een brutoloon van € 3000, en iets of wat opzeg, al snel een inlevering van € 380. 

En werkgevers eisen nu dat we hierover akkoord gaan. Anders geen verhoging van het minimumloon. 

Dus scherp gesteld: de armste werknemers krijgen een opslag - volledige gefinancierd door de sociale zekerheid - enkel en alleen als de vakbonden ermee instemmen om de opzegtermijn van ontslagen werknemers te verkorten en hen van een deel van hun inkomen te beroven. 

En werkgevers betalen niets. Nul.

Misschien kunnen ACV én ACLVB hiermee leven, maar wij niet. Nog één stapje verder en we zitten terug in de 19de eeuw. Maar dan zonder ons.
€ 58 is en blijft een correcte en broodnodige verhoging van het minimumloon. Zonder de opzegtermijn aan te raken.  En intussen moeten we ons misschien laten inspireren door de acties van Extinction Rebellion. Gezellig bij de koning op de koffie. 

wat het ABVV "ontneemt"Dit is waar het ABVV voor vecht