Gelukkig Nieuwjaar! In goede gezondheid! ... en ook op de werkvloer!

Na de feestdagen worden wensen uitgewisseld: "Gelukkig Nieuwjaar, goede gezondheid...". Voor ABVV Scheikunde is de gezondheid van de werknemers een prioriteit. Het is ondenkbaar om naar het werk te gaan en terug te komen met een gezondheidsprobleem of een handicap.

Maar het is helaas ook het geval in onze sector. Wij maken ons zorgen over de meest recente statistieken van de arbeidsongevallen. Ook in het verslag over de haalbaarheid van het werk is de sector scheikunde niet de beste leerling: de stress en de werkdruk nemen toe. De getuigenissen van onze militanten op een recente studiedag spreken voor zich.

Dus, voor 2020, een oprechte wens: het werk moet aangepast worden aan de werknemers, niet andersom. Laten we gaan voor betere werkomstandigheden die meer rekening houden met de werknemers in de sector van de scheikunde.