Wat Trump voorstelt is geen vredesplan maar een permanente bezetting van Palestina

De ‘oplossing’ die Trump deze week lanceerde voor Palestina is geen vredesplan, maar een stappenplan naar een permanente bezetting. Op geen enkele manier komt vrede hiermee dichterbij, noch economische ontwikkeling of gelijke rechten. Het is een schending van het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties. Het annexeren van grondgebied is immers één van de zwaarste schendingen van het internationaal recht en dus illegaal.

Er moet dringend iets gebeuren want de situatie voor de Palestijnse burgers en werknemers is alarmerend: er heerst een totale onzekerheid en de werkloosheidcijfers breken alle records.  De syndicale en politieke wereld moet het plan van Trump verwerpen en concrete maatregelen voorstellen, zoals het opzeggen van het associatieakkoord met Israël en de import van producten uit de illegale nederzettingen naar de EU aan banden leggen. Bedrijven die medeplichtig zijn aan het beleid van Israël moeten hiermee stoppen.

STOP AAN HET PLAN TRUMP 

Lees ook: 

Arbeidsrechten in Palestina: Europa gaat niet vrijuit

Persbericht van het Midden-Oosten Platform van 11.11.11.

Palestina