1 vrouw op 5 verdient minder dan €14 per uur in de scheikunde

In de scheikunde ben je maar beter man

De sector scheikunde is een drijvende kracht achter de economie van ons land. Enkele dagen voor de Internationale Vrouwendag maakt het ABVV zich zorgen over de enorme loonkloof tussen de werkneemsters en werknemers in de sector.

ABVV Scheikunde hield een grote enquête over de lonen van de werknemers in deze sector. Vaststelling? In de scheikunde kan je maar beter een man zijn. Inderdaad, 20% van de werkneemsters verdient minder dan € 14 bruto/uur (€ 2300 bruto per maand).

Gedetailleerde resultaten van de enquête

 • 1 vrouw op 5 verdient minder dan € 14 bruto per uur of € 2300 bruto per maand (tegenover 1 man op 10).
 • 60% van de werkneemsters verdient minder dan € 3000 bruto per maand, wat minder is dan het mediaaninkomen.
  • In de ondernemingen met minder dan 50 werknemers, verdient 95% van de vrouwen minder dan € 3000 bruto per maand.
  • In de ondernemingen zonder syndicale delegatie, verdient 86% van de vrouwen minder dan € 3000 bruto per maand.
 • 36% van de mannen verdient minder dan € 3000 bruto per maand (alle bedrijven samen).
 • 55% van de geïnterviewde vrouwen vindt dat hun loon niet evenredig is met de energie die ze in hun werk steken (tegenover 39% van de mannen).
 • 9 werknemers op 10 met een loon hoger dan € 4000 bruto per maand zijn mannen.

Graf 1Graf 2

Verrassende resultaten?

Nee. In het laatste verslag over de loonkloof van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vertoont de chemische industrie grotere verschillen dan de intersectorale gemiddelden.

In de scheikunde:    

 • Een vrouw verdient gemiddeld 24,20% minder dan een man.
 • Dit percentage is 17,30% wanneer rekening wordt gehouden met de arbeidstijd. 

Andrea Della Vecchia, federaal secretaris van het ABVV Scheikunde, vindt deze resultaten verontrustend: "In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, zijn er ook werkende armen in de sector scheikunde. Uit onze enquête blijkt dat het vooral vrouwen zijn die getroffen worden. Meer dan één op twee vrouwen heeft het gevoel dat haar loon niet evenredig is met de energie die ze in haar werk steekt. Deze onrechtvaardigheid is volstrekt onaanvaardbaar en achterhaald". 

Lage lonen in de scheikunde

De sectorale minima bevinden zich ruim onder € 14 bruto per uur of € 2300 bruto per maand.

 • Sectoraal minimumloon van de arbeiders: € 11,73 per uur.
 • Sectoraal minimumloon van de bedienden: € 1868,58 per maand.

In dit kader zet het ABVV zijn strijd voor gelijke beloning en waardige lonen voort met de campagne Fight For €14. Andrea Della Vecchia: "De scheikunde moet een voorbeeld zijn gezien haar leidende rol in onze economie. Stop de lage lonen. Stop de loondiscriminatie, want de vrouwelijke werknemers zijn hier het slachtoffer van".