Vrouwen gaan staken op 8 en 9 maart

Overal in de wereld zullen vrouwen op 8 en 9 maart staken (op het werk. in het huishouden. bij de naastenzorg. enz.). 

Waarom? ledereen is het er mee eens: zonder vrouwen zou de wereld stoppen met draaien. Nochtans worden vrouwen nog al te vaak onderschat: 

  • Wie offert, in de meeste gevallen, de eigen carrière op om zich over de kinderen te ontfermen? 
  • Wie verdient er nog steeds minder dan de mannelijke collega's en wie is oververtegenwoordigd in slecht betaalde en onzekere jobs? 
  • Wie wordt vaak vergeten ais het gaat over de vooruitgang van de mensheid? 

DE VROUWEN! 

Voor het ABVV is dit onaanvaardbaar! 

Wij willen : 

  • Een reële gelijke verloning. 
  • Een betere verdeling van de gezinstaken en een plaats in de samenleving die identiek is aan die van de mannen. 
  • Een verhoging van het minimumuurloon naar € 14 om vrouwen de kans te geven om waardig te leven van hun werk en niet langer afhankelijk te zijn van hun partner. 

Om de vrouwenrechten weer centraal te stellen in het debat, hebben wij besloten om een hommage te brengen aan syndicalistes die hun stempel op de sociale geschiedenis van België hebben gedrukt. We dopen dus diverse plaatsen om in de Emilie Claeysplaats. 

Emilie Claeys was een socialistische vrouwenrechtenactiviste, die o.a. voor het vrouwenstemrecht en evenwaardig werk voor vrouwen streed. Ze was voorzitster van de Socialistische Propagandaclub voor vrouwen onderdeel van de Belgische Werkliedenpartij (BWP).

Emilie Claeys