De Algemene Centrale - ABVV Antwerpen - Waasland eist dat alle sociale partners betrokken worden in een taskforce

ABVV Scheikunde en ABVV Petroleum, onderdeel van de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, hebben via de media moeten vernemen dat er voor de Antwerpse haven een taskforce is opgericht met overheids- en werkgeversafgevaardigden (o.a. Alfaport, VOKA, Cepa, de Douane, het kabinet van Mobiliteit,…).

Ook is men de Nederlandse collega’s niet vergeten.

Wie niét is uitgenodigd voor deze grensoverschrijdende taskforce zijn de vertegenwoordigers van de meer dan 60.000 werknemers in de haven … de vakbonden.

Bedoeling van deze taskforce is om de haven en omliggende bedrijven operationeel te houden.

Als ABVV Scheikunde en Petroleum, verantwoordelijk voor de arbeiders, bedienden en kaderleden werkzaam in de scheikundige industrie in Antwerpen en het Waasland, dringen wij erop aan dat alle sociale partners, en dus ook de vakbonden, worden vertegenwoordigd in deze taskforce.

Men vraagt uitdrukkelijk  aan de werknemers om “de keten draaiende te houden”.  Het is ons inziens dan ook niet meer dan logisch dat de stem van de vakbonden wordt gehoord in deze.

Voor ABVV Scheikunde en Petroleum is nu prioritair:

Inzake veiligheid en welzijn

  • Dat alle maatregelen die worden uitgevaardigd door de federale overheid inzake bestrijding van het Coronavirus onverkort en strikt worden nageleefd.
  • Dat de veiligheid en het welzijn van de werknemers en van de inwoners in de ruime omgeving gegarandeerd blijft. Het draaiende houden van de productie is hieraan ondergeschikt.
  • Dat werknemers die niet essentieel zijn voor het productieproces onverwijld thuis blijven.
  • Dat er moet voldoende personeel is om de minimumbezetting te garanderen en dat op een veilige, verantwoorde wijze gewerkt worden. Kunst- en vliegwerk om fabrieken toch draaiende te houden is uit den boze, evenals het inzetten van onvoldoende opgeleid en ervaren personeel.  Bedrijfskennis is essentieel.

Tenslotte dient op permanente basis, in samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers in de Comités Preventie en Bescherming, in de betrokken bedrijven geëvalueerd te worden of de productie op veilige manier kan gegarandeerd worden. Indien dit niet zo is moeten bedrijven hun productieprocessen stilleggen.

Inzake het inkomen van de werknemers

  • Het inkomen van elke werknemer dient voor de volle 100% gegarandeerd te zijn in deze moeilijke periode.  Alle bedrijven in de haven moeten hiertoe hun verantwoordelijkheid opnemen.

Voor meer info kan u terecht bij Bruno Verlaeckt, voorzitter Algemene Centrale ABVV : 0476/48.46.97