Vakbondsfront: activiteiten chemische sector beperken wat essentieel is voor de bevolking

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de scheikunde heeft nota genomen van het ministerieel besluit waarin de bedrijven worden gedefinieerd die als essentieel voor de bevolking worden beschouwd. Op dit moment moet worden opgemerkt dat deze lijst geen rekening houdt met het specifieke karakter van de chemische sector. Te veel werknemers worden gedwongen om ondoordachte risico's te nemen en hun gezondheid in gevaar te brengen om de productie van niet-essentiële goederen en producten te waarborgen. Voor syndicale organisaties is het van cruciaal belang dat de lijst met cruciale activiteiten wordt verduidelijkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de chemische sector te waarborgen.

Enkele uren na de invoering van de inperkingsmaatregelen moet het gemeenschappelijk vakbondsfront al aan de alarmbel trekken. Op dit moment zijn immers alle bedrijven in de chemische sector ondubbelzinnig, zonder onderscheid naar de aard van hun activiteiten, opgenomen in de lijst van activiteiten die cruciaal en essentieel zijn voor de bevolking. Gezien de grote verscheidenheid aan specialiteiten in deze sector is het echter duidelijk dat niet alle activiteiten een essentiële missie voor de bevolking vervullen. Het is dus dringend en noodzakelijk om deze lijst te verfijnen en om rekening te houden met de realiteit van de chemische sector. Dit om de verspreiding van het virus te beperken en om de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de chemische sector te garanderen. 

De veiligheid van de werknemers komt op de eerste plaats!

ACVBIE, ACLVB en ABVV Scheikunde richten zich voornamelijk tot de Economic Risk Management Group (ERMG) die vandaag (19 maart) om 19 uur bijeenkomt onder het voorzitterschap van Dr. Piet Vanthemsche en de gouverneur van de Nationale Bank van België Pierre Wunsch. De groep heeft onder meer tot taak "kritische economische activiteiten te definiëren om de continuïteit ervan te waarborgen".

In de hoop dat ze een verfijnde perimeter definiëren, beperkt tot die activiteiten die echt essentieel zijn voor de bevolking, vragen de vakbonden dat het gebruik van telewerk en, als dat niet het geval is, social distancing verplicht wordt toegepast in deze bedrijven. Op dit moment, en volgens het ministerieel besluit dat gisteren is aangenomen, zijn deze noodmaatregelen en voorzorgsmaatregelen die essentieel zijn in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus niet verplicht van toepassing op bedrijven in de chemische sector.

Sociale noodsituatie!

Het is ook dringend noodzakelijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gezondheidscrisis verandert in een sociale crisis. In dit verband pleiten de syndicale organisaties ervoor dat het inkomen van werknemers, die door tijdelijke werkloosheid worden getroffen, volledig wordt gegarandeerd.

Samen tegen het coronavirus

In deze tijden van crisis is het van fundamenteel belang om alles in het werk te stellen om deze gemeenschappelijke vijand te verslaan. De syndicale organisaties roepen daarom op om de krachten te bundelen in de sector. Efficiënt en doordacht sociaal overleg, sereniteit en kwaliteitsvolle informatie zijn de essentiële ingrediënten voor een doeltreffende bestrijding van het coronavirus en voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en van de bevolking in haar geheel. De vakbonden doen daarom een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgevers en de werkgeversfederatie in de sector scheikunde.

Commentaar :

  • ACVBIE – Koen De Kinder (0478/45.42.55)
  • ACLVB – Erik Decoo (0475/39.89.51)
  • ABVV Scheikunde – Andrea Della Vecchia (0474/49.74.38)