Tijdelijke werkloosheid: de voorstellen van de regering

Zoals verwacht heeft de ministerraad de voorstellen van de regering met betrekking tot tijdelijke werkloosheid goedgekeurd.

Welke maatregelen?

  • Alle aanvragen tijdelijke werkloosheid gelinkt aan Covid 19 zullen behandeld worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Tijdelijke werklozen op basis van overmacht krijgen van de RVA een toeslag van 5,63 euro per dag bovenop de 70% van het begrensde brutoloon. Dit geldt zowel voor bedienden als arbeiders.
  • De eerder bekomen verhoging van het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid van 65 naar 70% van het begrensde brutoloon wordt ook doorgetrokken naar de minima. Dat betekent een verhoging van het minimale dagbedrag van 51,62 naar 55,59 euro (of op maandbasis 1445,36 euro).
  • Tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur), zoals dat al het geval is voor economische werkloosheid. 
  • De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor economische werkloosheid (in 1 oktober 2016 ingevoerd) worden geschrapt. Dat betekent dat uitzonderlijk iemand die nog niet lang genoeg aan het werk was om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, wel recht zal hebben.

Heeft je werkgever de tijdelijke werkloosheid aangevraagd voor jou? Doe dan een uitkeringsaanvraag via deze site: tijdelijkwerkloos.be