Laten we ons concentreren op de echt essentiële activiteiten (#jobcrucial)

Vandaag zijn de sociale gesprekspartners van de chemische sector bijeengekomen om te proberen de contouren van de lijst van cruciale sectoren te verfijnen teneinde de gezondheid van de betrokken werknemers en dus van de bevolking in haar geheel te beschermen. Helaas heeft essenscia (werkgeversfederatie van de scheikunde) alle vakbondsvoorstellen afgewezen. Geconfronteerd met deze houding houden de vakbondsorganisaties vast aan hun voorstellen en lanceren ze een brede campagne via hun sociale media #jobcrucial.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront in de scheikunde houdt vast aan haar oproep: de lijst van sectoren die voor de bevolking van cruciaal belang zijn, moet worden verduidelijkt. Hierdoor kan de voorraad aan maskers en beschermingsmiddelen worden toegewezen aan de autoriteiten, zoals aanbevolen door vele artsen en de ziekenhuis- en zorgwereld als geheel.
Momenteel zijn alle bedrijven in de scheikunde opgenomen in de lijst van cruciale en essentiële activiteiten. Gevolg? Werknemers worden gedwongen om hun gezondheid op het spel te zetten om verf, parfum, dozen of nog buizen voor de bouw te maken. Bovendien hoeven hun werkgevers zich niet te houden aan de regels inzake social distancing en telewerken.

Onaanvaardbaar en gevaarlijk

Deze situatie wordt door de vakbonden als volstrekt onaanvaardbaar beschouwd. Tegenover deze situatie pleit het gemeenschappelijk vakbondsfront van de scheikunde om:

  • de lijst met activiteiten die echt essentieel zijn, te specificeren. Dit zal helpen om de productieactiviteiten te concentreren en te heroriënteren op essentiële producten zoals bv vervaardiging van maskers, desinfecterende gelproducten,...
  • de autoriteiten te voorzien van voorraden maskers en bescherming van niet-essentiële bedrijven. 
  • regels op te stellen voor social distancing en telewerken. Concreet moet de gezondheid van de werknemers in bedrijven die essentieel zijn voor de bevolking worden gewaarborgd. Het is in hun belang, in het belang van hun familie en vrienden, en in het belang van de uitoefening van essentiële activiteiten.
  • te anticiperen op de sociale crisis. Aanvullende uitkeringen voor tijdelijke werklozen (in al zijn vormen) moeten worden verhoogd en betaald aan alle werknemers. 

Helaas werd de uitgestoken hand van de vakbonden door de werkgeversfederatie in de scheikunde essenscia afgewezen. Geconfronteerd met deze hardnekkige weigering hebben de vakbonden besloten de bevolking en de autoriteiten te sensibiliseren en te waarschuwen. Zij lanceren nu een grote #jobcrucial campagne om hun voorstellen op grote schaal te verspreiden en hun oproep om zich te concentreren op de cruciale activiteiten door te geven.