Vergoeding tijdelijke werkloosheid ruim onvoldoende

De regering voorziet voor werknemers die tijdelijk werkloos worden een uitkering van 70% van het brutoloon maar begrensd op een brutoloon van € 2754,76, dit voor de periode vanaf februari tot juni 2020. Bijkomend wordt een crisistoeslag betaald van € 5,62 per dag aan werknemers met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit vanaf 13 maart.

Enkele concrete voorbeelden:
Een alleenstaande met een brutoloon van € 2500 verliest € 407,5/netto per maand van zijn/haar oorspronkelijk loon. Voor een alleenstaande met een brutoloon van € 4000 loopt dit verlies al op tot € 921,75/netto.

Onnodig te zeggen dat het inkomensverlies voor de werknemers enorm zal zijn en de uitkering tijdelijke werkloosheid bijgevolg niet voldoende is. Voor ABVV Scheikunde is het dan ook duidelijk dat werknemers geen inkomensverlies mogen leiden tijdens deze crisis. We moeten koste wat het kost voorkomen dat de gezondheidscrisis verandert in een sociale crisis.