Verbeterde sectorale regeling tijdelijke werkloosheid in de scheikunde

In ons artikel van 31 maart hadden we het over onaanvaardbare verschillen tussen werknemers in de sector scheikunde.

Dankzij de vakbonden zijn er na onderhandelingen met de werkgeversfederatie verschillende discriminaties geschrapt in verband met het toekennen van de aanvullende sectorale vergoeding van €11 per dag als je tijdelijk werkloos zou worden. Deze verbeteringen gaan in vanaf 13 maart 2020.

Wat is er beslist?

  • €11 per dag in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen EN overmacht voor arbeiders EN gebaremiseerde bedienden.
  • Betaling van de € 11/dag vanaf 13 maart 2020 (met terugwerkende kracht) tot het einde van de coronacrisis.
  • Alle dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.
  • De anciënniteitsvoorwaarde van 6 maanden, om de sectorale aanvullende vergoeding van €11 te ontvangen, werd geschrapt.
  • Maximum aantal betalingsdagen geschrapt (voorheen was er een betaling voor maximum 60 dagen).

Opgelet: dit zijn de bedragen en minimumregels voor de sector. Misschien zijn er binnen je bedrijf betere voorwaarden afgesproken. Aarzel niet om je afgevaardigde of je plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te raadplegen.

Als ABVV Scheikunde blijven we ijveren voor de verhoging van de aanvullende uitkering voor alle werknemers uit de sector die tijdelijk werkloos zijn.