Wordt je vakantiegeld beïnvloed door de tijdelijke werkloosheid vanwege het coronavirus?

Aan het einde van de maand mei, of in de loop van juni, volgt voor de meeste werknemers de uitbetaling van hun vakantiegeld. Maar als je door het coronavirus tijdelijk werkloos bent (geweest), zal dat dan een impact hebben?

Goed nieuws voor de werknemers die momenteel een verlies aan inkomen voelen: het vakantiegeld wordt berekend op vorig jaar, 2019 met andere woorden. Zoals eerder al aangekondigd zal de uitbetaling van het vakantiegeld dit jaar in tal van sectoren iets vroeger dan normaal plaatsvinden. Dit geldt voor de dienstencheques, de schoonmaak, de maatwerkbedrijven, de horeca en de uitzendkrachten. Dit zijn de sectoren waar de werknemers hard getroffen worden door de coronacrisis of waar heel wat (vaak vrouwelijke) werknemers deeltijds aan de slag zijn aan een lager inkomen.

Geen gevolgen voor 2021

Maar wat met het vakantiegeld van volgend jaar? De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die momenteel plaatsgrijpt, zal geen invloed hebben op het vakantiegeld voor 2021. De wet betreffende het vakantiegeld zal immers worden aangepast. Een periode van tijdelijke werkloosheid uit overmacht die werknemers in groten getal treft, zal gelijkgesteld worden aan een gepresteerde periode. De tijdspanne die men voor ogen heeft beslaat 1 februari tot en met 30 juni 2020. Er zal dus geen direct gevolg zijn voor het vakantiegeld, noch voor het verlof. Een ministerieel besluit zal dit bewerkstelligen.

Dossier online

De RVJ meldt dat de 1.700.000 werknemers, die zij uitbetalen, hun vakantiegeld netjes op tijd zullen krijgen tussen 2 mei en 30 juni. De werknemers wier vakantiegeld bij de RVJ wordt beheerd, kunnen er hun dossier online raadplegen via www.rjv.fgov.be. De RVJ herhaalt overigens dat, om het vakantiegeld te ontvangen, de dienst over het rekeningnummer van de werknemer moet beschikken. Indien dat nog niet het geval is, kan dit rekeningnummer gemeld worden via de vakantierekening, via het formulier op de website of via het nummer 02/627 97 65.