Teken de petitie voor de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte voor alle essentiële sectoren

De huidige gezondheidscrisis heeft de vraag opgeworpen of COVID-19 in bepaalde gevallen als beroepsziekte kan worden erkend. Het standpunt van de Algemene Centrale – ABVV is duidelijk: COVID-19 moet als beroepsziekte worden erkend voor alle “essentiële” sectoren. Ben je het met ons eens? Onderteken onze petitie en steun onze oproep! 

Op maandag 23 maart 2020 bevestigde FEDRIS – het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s – dat personen met COVID-19 (diagnose door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om met het virus besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens erkende beroepsziekte. Dit is van toepassing op al het personeel dat in ziekenhuizen werkt, inclusief (para)medisch-, logistiek- en schoonmaakpersoneel. 

Beroepsziekten voor alle essentiële sectoren

Op 28 april, ter gelegenheid van de Werelddag voor Slachtoffers van Arbeidsongevallen en -ziekten, roept de Algemene Centrale - ABVV FEDRIS op om deze erkenning uit te breiden tot alle werknemers die zijn blootgesteld en besmet met het virus als gevolg van hun professionele activiteiten in sectoren die volgens het ministerieel besluit van 23 maart 2020 als "essentieel" worden beschouwd (chemie, petroleum, veiligheid, bouw, enz.).

De Algemene Centrale - ABVV verbindt zich ertoe FEDRIS en de bevoegde minister te ondervragen op dit punt, dat wij als legitiem beschouwen voor alle werknemers die gedwongen zijn risico's te nemen.

Ben je het met ons eens en wens je onze oproep te steunen? Onderteken dan onze petitie en verspreid deze zo breed mogelijk.

TEKEN DE PETITIE