1 mei: we krijgen gelijk, spijtig genoeg.

Na 40 jaar neoliberalisme en na 40 jaar strijd ertegen, krijgen we op 1 mei 2020 eindelijk gelijk.   

Stoet na stoet na stoet hebben we op 1 mei telkens gewezen op de gevaren van het neoliberalisme.  

Hebben we gesteld dat de sociale zekerheid geen last maar een fundamenteel onderdeel van onze welvaartstaat is; 

dat de financiering en de werking ervan niet kan worden geprivatiseerd; 

en dat een federale sociale zekerheid de beste verzekering is tegen sociale risico’s zoals ziekte, werkloosheid, ouderdom, …; 

Hebben we gesteld dat enkel een sterke overheid in staat is grote maatschappelijke crisissen op te vangen; en dat we vandaag gelukkig (nog altijd) in meerdere of minder mate een sterk overheidsapparaat hebben; 

Hebben we gesteld dat die overheid regels moet opleggen, en niet alle regels zomaar over boord moet gooien. 

Hebben we gesteld dat een eerlijkere verdeling van inkomsten tussen arbeid en kapitaal, en een rechtvaardige fiscaliteit, de beste garantie geven voor de strijd tegen armoede en een juiste financiering van de overheid.  

Hebben we gesteld dat de regionalisering van bevoegdheden tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië, in de meeste gevallen geen oplossing maar integendeel een kwaal is. 

Hebben we …   

Gelijk hadden we, en gelijk krijgen we nu! Want het zijn natuurlijk de gezondheidswerkers die vandaag letterlijk ons leven redden, onze dank kan niet groot genoeg zijn. 

Zonder de sociale zekerheid hadden we echter nooit hun loon kunnen betalen, was de financiering van onze ziekenhuizen er niet geweest; 

Zonder de sociale zekerheid hadden we geen miljoen werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering kunnen uitbetalen; 

Zonder een (nog altijd) sterke overheid hadden er geen doortastende maatregelen genomen kunnen worden om het virus een halt toe te roepen; 

Zonder al die (gelukkig) federaal gebleven instanties hadden we de strijd niet kunnen aangaan: de federale sociale zekerheid, de federale regering, de federale vakbonden en mutualiteiten, …; 

Zonder al… 

Kunnen we nu zelfgenoegzaam op onze lauweren gaan rusten? We krijgen toch gelijk?  

Tuurlijk niet. De neoliberalen zetten de aanval verder in. Rechtse partijen en denktanks zijn alweer hun vrijemarktdogma’s aan het spuien. Voor hen is al duidelijk wie de factuur van de crisis zal moeten betalen. 

Geen sprake van! Als vakbond moeten we dringend onze strategie bepalen. Een cruciale uitdaging voor de komende dagen en weken. 
Ook al kunnen we momenteel niet gezamenlijk op straat komen; 

En ook al delen we in het verdriet van de duizenden slachtoffers van het coronavirus;  

1 mei 2020 zal de geschiedenis ingaan als de 1 mei dat we gelijk kregen. 

Werner Van Heetvelde                       Eric Neuprez 

Voorzitter                                           Algemene secretaris