Een corona-ouderschapsverlof om ouders te ondersteunen tijdens de lockdown

Nu tal van bedrijven vanaf 4 mei de deuren weer openen, moeten de betrokken werknemers  oplossingen vinden om hun kinderen op te vangen zolang zij niet naar school kunnen gaan. De mogelijkheden zijn momenteel nog heel beperkt. Om deze ouders te ondersteunen, ziet het tijdelijk ouderschapsverlof het licht, een soort corona-ouderschapsverlof.

Daar is ze dan, fase 1A van de exitstrategie van de federale overheid treedt in voege. Industrieën en B2B-bedrijven (business-to-business), ondernemingen dus strikt genomen die geen direct contact met klanten nodig hebben, hernemen de activiteiten mits de inachtneming van social distancing. Dit mag bij tal van werknemers een zucht van opluchting opwekken, het bezorgd velen eveneens kopzorgen over de organisatie van het huishouden nu talrijke beperkingen op sociaal contact nog steeds van kracht zijn.

Vooral de opvang van de kinderen speelt velen parten. Bepaalde ouders zullen immers geen mogelijkheid zien om hun kinderen naar de schoolopvang, de crèche of naasten te brengen. Grootouders mogen helemaal niet. Met het oog op het controleren van het coronavirus zou het inschakelen van derden immers riskant kunnen zijn. Daarom kan het pas goedgekeurde corona-ouderschapsverlof soelaas brengen.

Een deeltijds verlof

Het ouderschapsverlof laat een ouder van een kind van minder dan 12 jaar oud, of een kind met beperkingen, toe om 4/5de of halftijds te werken. Adoptie-ouders en pleegouders worden eveneens gedekt door dit systeem. De werknemer in kwestie moet sinds minstens een maand over een arbeidscontract beschikken bij de werkgever die hem of haar tewerkstelt.

Dit verlof kan met andere woorden enkel deeltijds worden opgenomen, ofwel halftijds ofwel voor 1/5de door zij die voltijds of voor 3/4de tewerkgesteld zijn. De periode waarin dit kan, strekt zich uit van 1 mei tot 30 juni.

Om een aanvraag te doen, moet de werknemer zijn werkgever minstens 3 dagen op voorhand inlichten. Alleen indien in het bedrijf hier een akkoord over bestaat, kan ook een kortere termijn gelden. Het verlof kan in één keer genomen worden tot de uiterste dag, of voor meerdere opeenvolgende weken genomen worden. Welk regime ook, men dient steeds over het akkoord van de werkgever te beschikken.

Indien je reeds ouderschapsverlof had genomen, dan kan u dit verlof omzetten in het nieuwe corona-ouderschapsverlof of je ouderschapsverlof stopzetten omwille van een doorstart in het nieuwe systeem.

Het coronaverlof verbeteren

De vergoeding voor het corona-ouderschapsverlof zal 25% hoger liggen dan het klassieke ouderschapsverlof. Het ABVV schoof deze verhoging naar voren opdat meer gezinnen dit verlof zouden overwegen. En hoewel er nog steeds sprake is van inkomensverlies, maakt het alsnog een groot verschil voor heel wat ouders.

Privésector
                                

netto uitkering

gewoon ouderschapsverlof

verhoogde netto uitkering

corona-ouderschapsverlof

halftijds jonger dan 50 jaar 352, 77 440,96
  éénoudergezin 579,95 724, 94
1/5de jonger dan 50 jaar 119,68 149,60
  éénoudergezin 231,98 289,98

Teleurgesteld zijn we wel in het feit dat het corona-ouderschapsverlof geen collectief recht is, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij gewoon ouderschapsverlof. De werknemers moeten met andere worden nog steeds het akkoord krijgen van hun werkgever.

Dit nieuwe ouderschapsverlof is welgekomen in deze crisisperiode, maar de Algemene Centrale – ABVV roept de regering op om het systeem toch te verbeteren opdat nog meer werknemers het zouden kunnen genieten.