Protocol Bouw wordt bevestigd en ondertekend door alle vakbonden

Het FAKE news van ACVBIE en ACLVB wordt verder gezet

Tijdens een verzoeningsvergadering van het Paritair Comité Bouw op donderdag 7 mei kregen alle  vakbonden de kans om het sectorprotocol van 23 april te onderschrijven.

Dit werd uiteindelijk ook ondertekend! Niets verandert: afspraken rond preventie en bescherming van onze bouwvakkers (bijvoorbeeld rond binnenshuis werken), rond het werken met meerdere aannemers op één werf en rond de gedetacheerden worden gewoon verlengd.

Inzake de toepassing van de welzijnswetgeving werden alle afspraken dus gewoon herbevestigd. Dit blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer (zie pamflet 24 april).

De nieuwe versie van de Generieke Gids herbevestigt wat we reeds meedeelden op vlak van transport: “Door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: respecteer social distancing en indien dat niet mogelijk is, beperk dan het aantal personen in het voertuig en/of voorzie afscheidingen (in voldoende flexibel materiaal met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid); gebruik eventueel bijkomend mondmaskers” Niets nieuws dus.

Doordat de andere vakbonden het protocol nu eindelijk hebben ondertekend, kan ons sectorfonds Constructiv verder werken met de opgemaakte preventiefiches en risicoanalyses. Vanaf maandag 11 mei is er ook een telefonisch meldpunt (0800 11 759 - gratis) geactiveerd voor onze arbeiders, waar ze situaties kunnen aftoetsenen info kunnen inwinnen.

ABVV Bouw, jouw veiligheid is onze eerste prioriteit

Download het pamflet