De gezondheid van de werknemers in de houtsector? De prioriteit!

In het paritair comité houtproductie (PC 125) werd op 19 mei 2020 tussen de gesprekspartners een protocol over de generieke gids getekend en dit voor PC 125 houtproductie en voor de subsectoren bosontginningen, zagerijen en houthandel.

 

Waarover gaat het?

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft een generieke gids uitgewerkt om een veilige werkvloer te kunnen creëren en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Deze gids bevat voorstellen in verband met hygiënemaatregelen, woon- werkverkeer, rust- en lunchpauzes, social distancing, sanitaire voorzieningen, …

Deze generieke gids komt bovenop de bestaande regels die reeds werden afgesproken in de codex welzijn op het werk.

Via het afsluiten van een protocol onder de sociale partners werden bepaalde elementen uit deze generieke gids verder versterkt. Het afgesloten protocol vind je hier.

Dankzij het afsluiten van dit protocol:

  • Is dit meer bindend voor bedrijven.
  • Zullen de preventiemaatregelen ook moeten gelden voor derden die in de bedrijven aanwezig zijn (leveranciers, klanten, onderaannemers, studenten,...). 
  • Zullen de delegees nauw moeten betrokken worden bij de keuze en de toepassing van de maatregelen. In bedrijven zonder vakbondsdelegatie moeten de werknemers rechtstreeks worden geraadpleegd en betrokken.
  • Kunnen specifieke en ad hoc maatregelen aanvullend in de bedrijven worden genomen.

 

Heb je vragen of ervaar je problemen in je bedrijf?
Neem contact op met je syndicaal afgevaardigde of met je afdeling.