Coronavirus in de schoonmaak - Gebruik van de generieke gids

Onlangs hebben we met de werkgeversorganisatie ABSU een gemeenschappelijke verklaring gemaakt voor het verder verloop van de Coronacrisis.

De meeste schoonmakers zijn blijven doorwerken tijdens de lockdown, mits respect van de regels van sociale afstand (1,5 meter tussen personen).

De Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan, dient toegepast te worden door werknemers en werkgevers van de schoonmaak.

Het is dus verplicht om preventiemaatregelen te nemen. De regels van de sociale afstand (1,5 meter tussen personen) blijven zo veel mogelijk van toepassing. De Generieke gids moet toegepast worden opdat overal veilig kan gewerkt worden.

In de sector schoonmaak zijn de opdrachtgever-klant en het schoonmaakbedrijf samen verantwoordelijk voor de veiligheid. De opdrachtgever moet op de site maatregelen nemen om de sociale afstand of gelijkwaardige bescherming te voorzien. De afspraken die bij de klant gelden worden ook in de schoonmaak toegepast. Ook voor verplaatsingen moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de syndicale delegatie moeten betrokken worden bij de preventiemaatregelen, zowel bij de keuze, de realisatie en de controle op de maatregelen. De maatregelen worden op basis van een risicoanalyse uitgevoerd, samen met de interne en externe preventiedienst. De risicoanalyse gebeurt zowel voor heel de onderneming als voor alle werven waar de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden.

De werknemers moeten passende informatie en opleiding krijgen. Als de sociale afstand niet gerespecteerd wordt, neemt de werknemer contact op met zijn verantwoordelijke en/of de preventieadviseur.

De nodige maatregelen moeten nu in de ondernemingen genomen worden. De delegees moeten hierbij betrokken worden. De vakbondssecretarissen staan ter beschikking om jullie hierbij te ondersteunen.

De gemeenschappelijke verklaring werd overgemaakt aan de FOD WASO en kan je hier lezen: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/verklaring-declaration_121.pdf

De Generiek Gids is beschikbaar op de website van de FOD WASO via onderstaande link:

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf