Gezondheid en veiligheid van de werknemers, onze topprioriteit !

In het paritair comité van de sector stoffering en houtbewerking (PC 126) werd op 28 mei een sectorprotocol afgesloten ter aanvulling van de ‘generieke gids tegen het verspreiden van het coronavirus’. Er werd eveneens een concrete checklist uitgewerkt als ondersteund materiaal. 

Een woordje uitleg:

De sociale partners binnen de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk hebben een generieke gids ‘veilig aan het werk’ om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan  uitgewerkt. Een gids met preventiemaatregelen en goede praktijken om werken in gezonde en veilige omstandigheden mogelijk te maken, deze generieke gids komt bovenop de bestaande regels van de welzijnscodex.
Dit document werd gevalideerd door de groep van 10 en door de regering, en werd daarmee het basisreferentiewerk voor het opstellen van sectorprotocollen. 

In ons sectorprotocol voor de bedrijven van de hout- en meubelsectoren, en de daarbij horende checklist, worden belangrijke elementen uit deze gids versterkt en worden onze aandachtspunten extra in de verf gezet:

  • het belang van overleg en het betrekken van de overlegorganen in de onderneming (CPBW, OR, SA) of indien deze niet aanwezig zijn, de werknemers zelf bij de keuze en het uitrollen van de (preventie)maatregelen. 
  • gebruik maken van de expertise van externe (preventie)diensten.
  • extra aandacht en maatregelen voor specifieke situaties als werken binnenhuis, co-activiteit en toonzalen.
  • concrete tools, de sectorale checklist:
    • Specifieke maatregelen,  bijkomende uitleg, praktische voorbeelden, extra linken naar interessante informatie, documentatie en websites.
    • Toolboxfiches, preventiefiches, risicoanalyses, affiches.
    • LMRA (laatste minuut risico analyse), inhoud PBM-veiligheidskit (Persoonljke BeschemingsMiddelen), ….

Heb je vragen of ervaar je problemen ? Neem contact op met je syndicaal afgevaardigde of je plaatselijke AC-afdeling.

Download de Checklist Corona

Download het sectorprotocol