Jobstudent? Ook jij hebt rechten!

Een studentenjob is een mooie opportuniteit voor jongeren om zich vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt. Maar het kan gebeuren dat bepaalde jobstudenten moeilijkheden ondervinden, ze op een plaats terechtkomen waar de coronamaatregelen niet al te nauw genomen worden, of niet het loon krijgen dat ze nochtans verdienen.

Niet alleen de bovenstaande problemen doen zich voor, bovendien worden ze soms als concurrenten beschouwd door werknemers in het bedrijf. Een goed onthaal van de jobstudent is dus belangrijk om deze problemen te vermijden.

Het onthaal, niet te onderschatten

Afgevaardigden en hun collega's hebben een essentiële rol te spelen bij het uitoefenen van hun rechten en het nazicht op de correctheid van het contract.

Bijvoorbeeld: hebben zij alle documenten en middelen gekregen waar zij recht op hebben net zoals de andere werknemers? Denk maar aan werkkledij, bescherming, enzovoort.

Rekening houdend met hun tijdelijke aanwezigheid in het bedrijf, en het gebrek aan ervaring en hun jonge leeftijd, is het risico op blootstelling aan gevaren tijdens het werk doorgaans groter. De statistieken tonen immers aan de jobstudenten vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, vaker dan andere categorieën van werknemers.

Gelijke rechten met de andere werknemers

De jongeren van het ABVV hebben de jobstudenten én de delegees een brochure ter beschikking gesteld die heel interessant kan zijn om het werk van de jongeren te doen respecteren. We benadrukken een belangrijke regel daaruit: jobstudenten zijn werknemers zoals alle anderen en beschikken over dezelfde rechten als vaste werknemers.

Vergeet niet om tijdens het onthaal van de jobstudent het belang van de vakbond uit te leggen bij de verdediging van hun rechten. Jobstudenten verdienen onze aandacht. Het is eveneens interessant te benadrukken dat voor hen het lidmaatschap tot ABVV Jongeren gratis is.

Download hier de brochure