Belastingontwijking mag dan wel legaal zijn, het is niet legitiem!

Belastingontduiking* betekent enerzijds dat de Belgische staat jaarlijks 30 miljard euro aan belastinginkomsten misloopt (ofwel meer dan 6% van het Belgisch bbp in 2019). Ook is het bekend dat in 2019 zo'n 790 Belgische bedrijven belastingen ontweken** door 172 miljard euro (ofwel meer dan 36% van het Belgisch bbp in 2019) aan betalingen richting 30 belastingparadijzen uit te voeren. 

*We spreken van belastingontduiking wanneer het gaat om regelrechte fraude. Belastingontwijking** is de praktijk van zo weinig mogelijk belastingen te betalen via zogenaamde fiscale optimalisatie. Vermogenden en grote bedrijven huren de beste fiscalisten in om allerlei achterpoortjes te vinden in de wetgeving om toch maar zo weinig mogelijk door te storten aan de staatskas. Hoewel de ene vorm meer tegen de wet indruist dan de andere, ondergraven beide praktijken een rechtvaardige fiscaliteit in ons land.

Deze cijfers zijn onaanvaardbaar als we weten dat belastingontduiking ten koste gaat van onze sociale zekerheid en openbare diensten. De gemeenschap, de Belgische bevolking, betaalt een zeer hoge prijs voor dit wanbeleid. De prijs van permanente bezuinigingen. En met de COVID-19 pandemie hebben we gezien in welke mate de terugkerende desinvesteringen in de gezondheidszorg en essentiële diensten hun tol eisen. 

Als we willen dat de sociale zekerheid en de openbare diensten hun rol optimaal kunnen vervullen en zo een algemeen welzijn voor de bevolking tot stand brengen, is het essentieel dat burgers en bedrijven de verschuldigde belastingen betalen, zonder enige mogelijkheid tot omzeiling of ontwijking. Het is belangrijk dat iedereen bijdraagt volgens zijn/haar middelen, en in het bijzonder volgens wat de wetgever hen oplegt. Dankzij bepaalde advocaten -gespecialiseerd in fiscale zaken-, accountants en bedrijfsrevisoren wordt de poging geen belastingen te betalen echter voor een deel “legaal” gemaakt, in die zin dat ze gebruik maken van mechanismen die niet formeel bij wet verboden zijn om belastingontwijking te organiseren. Dat is natuurlijk in het voordeel van de welgestelden en grote bedrijven, want de gewone burger, die betaalt zijn belastingen.

Legaliteit mag echter niet verward worden met legitimiteit. Het is net daarom dat de Algemene Centrale – ABVV, verschillende organisaties -waaronder 11.11.11. en Solidaris- en burgers hebben besloten om in de voetsporen van ATTAC Brussel en Luik te treden. Ze dienen ook een ethische klacht in bij de beroepsverenigingen van drie persoonlijkheden die betrokken zijn bij het “Dubai Papers”-schandaal, feiten die door Paris Match Belgium aan het licht zijn gebracht. In totaal hebben al zo’n 250 burgers en 13 verenigingen en verenigingsplatformen (zie onderstaande lijst) -waarin 460 verenigingen zijn gegroepeerd- een klacht ingediend, en de procedure loopt nog tot 31 oktober 2020. Er zijn contacten met andere platformen en verenigingen. 

Burgers en verenigingen willen er samen voor zorgen dat belastingontwijking niet langer alleen onwettig, maar net als belastingontduiking ook illegaal is. Na de schandalen die Offshoreleaks in 2013, Luxleaks in 2014, Swissleaks in 2015, Panama Papers in 2016, Paradise Papers in 2017 en Dubai Papers in 2018 aan het licht hebben gebracht, is het hoog tijd om een einde te maken aan de systematische plundering van de collectieve hulpbronnen van de samenleving. 

Lijst van verenigingen en verenigingsplatformen:

ATTAC (vereniging voor de belastingheffing op financiële transacties en burgeractie) Brussel en Luik, CADTM (comité voor de afschaffing van illegale schulden), CG2 (veranderingen voor gelijkheid), PASS (platform actie gezondheid solidariteit), FDSS (federatie van sociale diensten), CBCS (Brusselse raad voor socio-politieke coördinatie), FdMM (federatie van medische huizen), Solidaris (de socialistische mutualiteit), 11.11.11., RWLP (Waals netwerk voor de bestrijding tegen de armoede), de Algemene Centrale – ABVV, RJF (netwerk voor belastingrechtvaardigheid).