Algemene Centrale - ABVV Limburg: overstelpt met telefoontjes over het bouwverlof!

Vandaag worden wij overstelpt met telefoontjes aangaande het bouwverlof. Onlangs werd op TVL, door de Confederatie Bouw Limburg, weerom de indruk gewekt dat er omwille van Corona afgeweken moet worden van het bouwverlof dat al maanden vastligt. Zij probeerden dat ook al eens op 3 april dit jaar. ABVV bouw Limburg is dit beu, de bouwvakkers en hun gezin verdienen beter en moeten maximaal kunnen genieten van hun welverdiende rust.

Er zijn al twijfels genoeg over de geboekte vakantiebestemming en nu laat men 2 dagen voor het bouwverlof ook twijfelen of men recht heeft op verlof ! Werknemers hebben recht op collectief verlof en hebben recht om tijdig te weten waar zij aan toe zijn. Ook de bouwvakker !

Verlof is een recht en de bepaling ervan is wettelijk beschermd. Het collectief verlof moet wettelijk vastgelegd worden voor 31 december van het voorgaande jaar en de vervangende feestdagen moeten in de bedrijven vastgelegd worden tussen 1 oktober en 15 december van dat jaar indien er geen beslissing is door het Paritair comité. In de bouw liggen de rustdagen en feestdagen ruim op voorhand vast op niveau van het paritair comité. De verlofdagen worden ook ruim op voorhand per regio overeengekomen om de hele bouwketen op elkaar af te stemmen. Corona verandert hier niets aan. In de bedrijven moet het collectief verlof al vastliggen van voor januari, dus de mensen hebben gewoon recht om het vastgelegde verlof op te nemen. Het bouwverlof Limburg start nu maandag 13 juli en eindigt op 31 Juli. Collectieve afwijkingen hier op moesten al van voor januari overeengekomen zijn

 De mededelingen van de confederatie geven de indruk dat het omwille van Corona nodig is om hier van af te wijken. Dat zet werknemers onder druk en zaait twijfel. Bovendien is dat een drogreden want men wil eigenlijk gewoon jaar in jaar uit, dag en nacht in het weekend en op feestdagen kunnen werken op de werven. Terug naar Daens ? Neen, Njet, No, Nada, wij gaan hier geen derdewereld-arbeidsomstandigheden invoeren (al lijkt de realiteit in de bouw hier inmiddels vaak op).

ABVV bouw is het spel van de werkgevers beu en laat weten dat het overeengekomen verlof in de bedrijven gewoon dient door te gaan. Afwijkingen kunnen nu nog enkel op individuele en vrijwillige basis, hoogst uitzonderlijk en in bijzondere omstandigheden. Dat is de regel. Wij zullen bij de opstart van de werkzaamheden in Augustus met onze afgevaardigden in de bouw een actie houden hieromtrent en duidelijkheid gaan geven en vragen aan de Confederatie Bouw, maar eerst wens ik de bouwvakkers en hun gezin een goed verlof met zo weinig mogelijk zorgen!

Als mensen zich onder druk gezet voelen om hun gepland verlof op te geven kunnen zij steeds bij ons terecht.

Bekijk het antwoord van secretaris Jan Staal (Algemene Centrale - ABVV Limburg) op TVL.