Een vaccin tegen de sociale crisis bestaat, we zullen niet aanvaarden om opgeofferd te worden!

De gevolgen van de COVID-19-crisis laten niet lang op zich wachten. Voor het ABVV was het vanaf het begin duidelijk: we wilden niet dat deze gezondheidscrisis zou veranderen in een sociale crisis. Terwijl wetenschappers wereldwijd werken aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het Coronavirus, verwachten we dat onze leiders ons sociale crisisvaccin toepassen. Onze leiders moeten durven: ze hebben hun recepten toegepast, zonder succes. Het is tijd om over te gaan naar onze alternatieven.

 

De automobielsector wordt net als zoveel andere sectoren sterk getroffen door de crisis. Bijna alle sites hebben te maken met de val van de productie. En als we het over de automobielsector hebben, moeten we dat in de breedste zin van het woord begrijpen. Naast de autofabrikanten zelf zijn er tal van aanverwante sectoren waarvan het lot rechtstreeks verband houdt met dat van de automobielindustrie zoals glas, rubber, textiel, ... en een groot aantal onderaannemers voor elk van deze sectoren van hen.

Daarom heeft het ABVV besloten om een sterke en ondubbelzinnige boodschap te sturen naar de werkgevers en onze leiders:

“We willen geen blanco cheques voor bedrijven... en we eisen creatieve oplossingen om uit de crisis te komen”.

 

Het ABVV vecht voor kwalitatieve en stabiele jobs in de automobielindustrie. In de huidige context eist het ABVV maatregelen ter bescherming van de werknemers en de werkgelegenheid! Onze alternatieven zijn:

  • een arbeidsduurvermindering,
  • geen overheidssteun zonder controle binnen de bedrijven,
  • geen belastingvoordeel zonder de garantie van tewerkstelling en beperking van de onderaanneming.

In de betrokken bedrijven wordt momenteel een aantal bewustmakings- en informatiecampagnes gevoerd.

 

Download het pamflet hier