Antwerpse vakbonden klagen over gebrek aan thuiswerk in Antwerpse haven.

Hoewel de federale en vooral provinciale (Antwerpse) maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus werden verstrengd wat betreft thuiswerk, wordt deze maatregel in sommige bedrijven in de scheikundige en petroleumsector heel wat minder toegepast dan mogelijk is.

Terwijl de betrokken bedrijven tijdens de eerste golf massaal overgingen naar thuiswerk voor alle functies waarvoor dit mogelijk is, is dat nu veel minder het geval alhoewel de beschikkingen daartoe werden verstrengd.

Wat het productiepersoneel betreft, dringen wij aan om overal over te schakelen naar minimumbezetting en het personeel dat niet noodzakelijk is op de werkvloer betaald thuis te laten.

De maatregelen met betrekking tot de privésfeer en de handhaving ervan zijn streng en duidelijk, de maatregelen die worden uitgevaardigd ter bescherming van de werknemers dienen met even veel duidelijkheid en efficiëntie te worden toegepast, ook in essentiële sectoren, zowel in kleine als in grote bedrijven!

Ten slotte wijzen wij erop dat de taskforce bevoegd voor de toepassing van de coronamaatregelen in de Antwerpse haven nog steeds geen enkele vertegenwoordiger van de vakbonden telt, terwijl die de (gezondheids)belangen van vele duizenden werknemers dienen te verdedigen.