Tijdelijk werkloos door corona: nieuwe regeling vanaf 1 september

Je bent of je wordt door je werkgever tijdelijk werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen? Het versnelde en vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is voor de meeste werknemers verlengd tot het einde van dit jaar.

In januari moet een volgende regering beslissen of het systeem ook in 2021 blijft bestaan. Maar de overgangsregeling is ingewikkeld en staat nog niet volledig op punt. We beperken ons hier tot de vaststaande basisinformatie. Dit artikel wordt stelselmatig aangevuld en geactualiseerd. Laatste update 28 augustus.  

Belangrijk: ABVV-leden die al tijdelijk werkloos waren en iets moeten doen (aanvraag indienen, dossier vervolledigen, …) zullen door de ABVV-diensten werkloosheid gecontacteerd worden. 

Twee systemen

Vanaf 1 september tot 31 december 2020 bestaan er twee systemen. 

1. Bedrijven die ‘bijzonder zwaar’ getroffen worden door de coronacrisis kunnen tot eind dit jaar gebruik blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Zij moeten aantonen dat in het tweede kwartaal (april-mei-juni 2020) 20 procent van het totaal aangegeven aantal arbeidsdagen dagen tijdelijke werkloosheid (overmacht door corona of economische werkloosheid) waren. 

De werkgevers moeten die aangifte doen en voor de werknemers uit die bedrijven blijft de huidige regeling tot het einde van het jaar van toepassing. Die werknemers moeten geen bijkomende formaliteiten vervullen.

2. Er zijn ook sectoren die erkend werden als “bijzonder zwaar getroffen”. Voor de volgende sectoren waar de Algemene Centrale - ABVV actief is, moet de werkgever een aangifte doen bij de RVA. Opgelet: dit geldt enkel voor bepaalde activiteiten (dus niet voor alle werknemers uit het paritair comité).

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

Als er een erkenning is blijven de huidige regels van toepassing tot het einde van dit jaar. En de werknemers moet geen bijkomende formaliteiten vervullen. 

3. Andere bedrijven kunnen gebruik maken van de klassieke systemen van tijdelijke werkloosheid die al bestonden voor de coronacrisis: ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht’ en ‘tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen’. Elk systeem heeft eigen criteria en formaliteiten die ook kunnen afwijken van de regeling voor de coronacrisis.

Belangrijk is dat voor deze groep de “normale” regels terug van toepassing worden. Je moet dus een controlekaart gebruiken (die je krijgt van je werkgever) en deze op het einde van de maand bij de werkloosheidsdienst van het ABVV binnen brengen. Vul die controlekaart correct in want controles door de RVA zijn mogelijk. Ook de normale regels van de cumul zijn van toepassing (bij bijberoep bijvoorbeeld, of als je een pensioen geniet).

Wat moet ik doen?

Goed om weten: het is je werkgever die jou op een vorm van tijdelijke werkloosheid zet. Je werkgever weet dus over welk systeem het gaat. Het is ook je werkgever die de aangifte doet en de procedure in gang zet.

Je valt onder de regeling van bijzonder zwaar getroffen bedrijf of sector.

Voor jou blijft dezelfde regeling van toepassing als deze die gold tot augustus. Je moet dus normaal zelf niets doen (tenzij je voor september nog niet werkloos was) De ABVV-werkloosheidsdienst ontvangt deze informatie van de RVA. 

Ik word tijdelijk werkloos vanaf 1 september maar mijn bedrijf valt niet onder de regeling van ‘bijzonder zwaar getroffen’ bedrijven of sector.

Je werkgever deelt de vorm van tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht of omwille van economische redenen)  mee aan de RVA. De ABVV-werkloosheidsdienst ontvangt deze informatie, gaat na of je formaliteiten moet vervullen en neemt indien nodig contact op met jou. Je zult normaal gezien ook een controlekaart ontvangen van je werkgever.

Voor meer informatie neem contact met je afgevaardigden of je plaatselijke afdeling.