Het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden? De petroleumsector toont de weg.

Sinds 1 januari 2014 hebben arbeiders en bedienden dezelfde opzegtermijnen. Dit was een belangrijke stap in het harmonisatieproces van de 2 statuten maar het was ook nog maar het begin.

Samen met de andere sociale partners uit de sector heeft ABVV Petroleum het licht op groen gezet om de paritaire comités van de arbeiders en de bedienden in de petroleumsector samen te voegen. Dit is een belangrijke formele stap om de verschillen tussen de twee statuten volledig weg te werken.

Natuurlijk is er nog werk aan de winkel maar de weg is ingeslagen.

Voor meer info over de actualiteit van de sector, arbeids- en loonvoorwaarden in de sector, … ga naar www.abvvpetroleum.be.