Waardig Werk in Covid 19- tijden: fundamentele veranderingen zijn nodig

Op 7 oktober is het de Internationale Dag voor Waardig Werk. Meer dan ooit staan de loon-en arbeidsvoorwaarden wereldwijd onder druk. Want de impact van de coronacrisis is enorm. De gezondsheidscrisis deint uit: meer dan 400 miljoen jobs wereldwijd zijn bedreigd 1,6 miljard werknemers in de informele economie zullen in extreme armoede belanden.

Op 7 oktober is het de Internationale Dag voor Waardig Werk. Meer dan ooit staan de loon-en arbeidsvoorwaarden wereldwijd onder druk. Want de impact van de coronacrisis is enorm.

Het coronavirus heeft een enorme impact op de economische-, sociale- en gezondheidssituatie van miljoenen werkneemsters en werknemers.  1 miljoen doden en 30 miljoen besmettingen, en de teller loopt op. De gezondsheidscrisis deint uit: meer dan 400 miljoen jobs wereldwijd zijn bedreigd 1,6 miljard werknemers in de informele economie zullen in extreme armoede belanden.

Bestaande ongelijkheden worden door het virus nog versterkt en de meest precaire werknemers (jongeren, vrouwen, informele werknemers, vluchtelingen,…) worden het hardst getroffen.

In België zijn investeringen in de gezondheidszorg broodnodig, maar in Afrika, Zuid-Amerika en Azië is de situatie nog prangender: onvoldoende medische zorg,  sociale bescherming en voedselzekerheid. 3 miljard mensen hebben geen toegang tot proper water of gezondheidszorg.

Onze vakbondspartners uit Cuba, Colombia, Peru, Centraal-Amerika, Congo, Rwanda en Zuid-Afrika houden ons op de hoogte van de situatie in het land. In de strijd tegen het virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel.

Er zijn heel specifieke maatregelen nodig, maar de economie moet ook fundamenteel veranderen naar een sociale, ecologische en rechtvaardig economie. De verstoring van de toeleveringsketen voor medische producten, levensmiddelen en andere essentiële zaken heeft vele ogen doen opengaan. De race to the bottom moet gestopt worden. Iedereen heeft recht op  kwaliteitsvol onderwijs, sociale bescherming en een waardige job met een degelijk inkomen.

Dat is ons vaccin voor de crisis, voor alle werknemers ter wereld.