Nu of nooit: STEM 3!

In november trekken we nu eindelijk echt naar de stembus! En we hebben jouw stem nodig, want alleen als we als ABVV sterk staan, kunnen we jouw belangen optimaal verdedigen. 

Met jouw stem, gaan we samen voor:

  1. Meer koopkracht, door een correcte loonindexering, verhoging van het minimumpensioen en een eerlijke herverdeling van de rijkdom. Want een koopkrachtige bevolking vormt de beste bescherming tegen economisch onheil en ongelijkheid.
    • Een minimumloon van 14 euro/uur zodat werknemers waardig kunnen leven van hun loon en niet het risico te lopen om in armoede te vervallen.
  2. Focus op veiligheid en gezondheid op het werk via inspraak en betrokkenheid van delegees: in het CPBW kunnen we de meest geschikte maatregelen afdwingen om alle werknemers optimaal te beschermen en onder meer het risico op Covid-19 besmetting zo laag mogelijk te houden.
  3. Een kader rond telewerk waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over het welzijn en de bescherming van het privéleven van de werknemers. Want telewerk mag niet leiden tot meer overwerk en minder welzijn.