Sectorale opleidingen in de scheikunde: een overzicht

Als werknemer heb je gelukkig recht op opleiding. In de sector scheikunde zijn er verschillende opportuniteiten om je kennis en vaardigheden verder te perfectioneren.

We geven een overzicht van de sectorale mogelijkheden via deze link. Voor meer info kan je uiteraard ook steeds terecht bij jouw delegee of bij jouw plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde.

Op hoeveel dagen heb ik minimum recht?

Alle Belgische private werkgevers moeten een opleidingsinspanning van gemiddeld vijf dagen per voltijds equivalente werknemer op jaarbasis leveren. In de scheikunde ligt het aantal dagen opleiding, sinds 2019, gemiddeld op 4 dagen per jaar per voltijdse werknemer. De 5 vormingsdagen zijn met andere woorden nog niet bereikt.

Wie organiseert de sectorale vormingen?

Vormingen worden in de scheikunde voorzien door Co-Valent, het sectoraal vormingsfonds van de sector dat tal van gratis opleidingen aanbiedt voor arbeiders en bedienden. 4700 werknemers volgden in 2018 een gratis opleiding via Co-Valent.

Het fonds werkt ook samen met en financiert verschillende organisaties die praktijkgerichte opleidingen verzorgen met professionals uit de sector voor werknemers van de sector.