Werkgerelateerde schouderklachten? Vul de enquête in!

Schouderklachten en andere musculoskeletale aandoeningen zijn een herkenbaar probleem voor veel werknemers. Vaak liggen slechte arbeidsomstandigheden of onaangepaste arbeidsmiddelen aan de oorspong. De Universiteit Gent organiseert momenteel een enquête over werkgerelateerde schouderklachten, en heeft daarbij jouw inbreng nodig!  

Via de enquête willen de onderzoekers zicht krijgen op:  

  • Hoe patiënten met deze klachten tot op heden worden behandeld.  
  • Hoe tevreden ze daar al dan niet over zijn.  
  • Hoe de werkgever en collega’s omgaan met hun klachten. 
  • Welke van hun taken hen de meeste problemen geven. 
  • Wat nog ontbreekt om terug ‘de oude’ te worden. 

De resultaten worden omgezet in aanbevelingen voor kine- en ergotherapeuten. Zo wil men tot een succesvollere revalidatie komen voor werkgerelateerde schouderpijn. Door deel te nemen aan de enquête kan jij dus je steentje bijdragen aan een betere behandeling. Ook geeft dit ons als vakbond de kans meer zicht te krijgen op deze klachten binnen verschillende sectoren.  

Aarzel dus niet en vul de enquête hier in.  Je gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.